Tarihçe
16 Ağustos 2021

Tarihçe

HARRAN DEVLET HASTANESİ TARİHÇESİ

İlçemiz Harran Devlet Hastanesi 02.01.2003 tarihinde faaliyete geçmiştir. İlçemizin Şanlıurfa' ya uzaklığı 48 KM’ dir.

Hastanemiz Bodrum katı ile birlikte 4 kattan oluşmaktadır. Hastanemizin Poliklinik, Acil,  Morg Girişi olmak üzere 3 ayrı girişi vardır. Binanın geçici kabulü 2001 yılında yapılmıştır. 2002 KASIM ayında kesin kabul istenmiştir.

Hastanemizde Poliklinik ( Dahiliye, Kadın Doğum, Çocuk, Diş ) Doğumhane, Yaşam Sonu Hizmetleri, Evde Bakım Hizmeti, Diyaliz ve Acil Sağlık hizmetleri verilmektedir. Hastanemizin tescilli yatak sayısı 40 tır.

Ayrıca Laboratuvar servisinde tam kan sayım, bakteriyolojik ve serolojik analizleri yapılmaktadır. Hastanemizde röntgen, ultrason ve EKG hizmeti de verilmeye devam edilmektedir.
2016 Yılında; yemekhane, diş poliklinikleri ve İdari birimler için prefabrik ek bina yapılmıştır.