Tesis Güvenliği Komitesi
29 Aralık 2020

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Sayı

Adı-Soyadı

Unvanı

Görevi

 

1

Dr.Salih TAVUR

Başhekim

Başkan

2

 

İbrahim Halil BAYSOY

 

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

3

 

Utman YAŞARER

 

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Üye

4

 

Leyla Sultan NAMLI

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Üye

 

5

Zeynep DOĞAN

Kalite Sorumlu Hemşiresi

Üye

6

 

İbrahim ÖZYAVUZ

Acil Durum ve Afet Yönetimi Sor.

 

Üye

7

Mehmet Durak BİÇEK

Ayniyat Saymanı

Üye

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

1

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

5

Atık yönetimi çalışmaları

2

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

6

Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

3

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

7

Tehlikeli maddelerin yönetimi

4

Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları

8